Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hệ thống các bài tập Cờ Vua

NXB Thể dục thể thao, 2008
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Hoàng Hải, Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Bùi Ngọc, Trần Văn Trường

Luyện tập thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2008
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Trần Công Phong, Trần Huy Hoàng, Lê Phương Sơn

Ngôn ngữ lập trình C - Các vấn đề cốt yếu

NXB Đại học Huế, 2008
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Trương Công Tuấn

Pháp luật Việt Nam đại cương

2008
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp

To Vietnam With Love (A Travel Guide for the Connoisseur) (NXB ThingsAsian Press, USA)

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2008
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Dương Lâm Anh, et al

Tự học và thực hành tiếng Anh 11

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2008
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Thân Trọng Liên Nhân (Chủ biên), Trần Quang Ngọc Thúy, Phạm Hồng Anh

Xây dựng nhà cộng đồng truyền thống có sự tham gia của người dân ở vùng núi miền Trung Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2008
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Văn An, Hồ Trung Thông, Trần Ngọc Liêm, Tanaka Ueru, Mizuno Kei, Kobayashi Hirohide, lizuka Akiko, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Lê Thị Hiền Nhân, Nguyễn Xuân Hồng

10 bài học để trở thành sinh viên giỏi

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Phạm Lê Hoàng

20 Bộ đề trắc nghiệm khách quan ôn thi và tuyển sinh đại học môn vật lý

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thúc Tuấn, Trần Huy Hoàng