Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

220 năm Cách mạng Pháp (1789 - 2009) và quan hệ Việt - Pháp trong lịch sử

NXB Chính trị Quốc gia, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Vĩnh Tường, Trần Thị Hải Lê

220 năm cách mạng Pháp và quan hệ Việt – Pháp trong lịch sử

NXB Chính trị Quốc gia, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Đình Hùng, và các tác giả

Chủ nghĩa tư bản hiện đại

2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Thắng

Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành: Tính Từ và Trạng Từ

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Cái Ngọc Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Phương

Hướng dẫn giảng dạy môn Giáo dục công dân 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đinh Văn Đức (Chủ biên), Dương Thúy Nga;, Vũ Đình Bảy, Trịnh Hương Giang

Hướng dẫn ôn tập môn Tâm lý học trẻ em và Giáo dục học trẻ em

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Văn Hiếu, Phùng Đình Mẫn;Phan Minh Tiến; Lê Nam Hải

Hướng dẫn ôn tập và thi tốt nghiệp Môn Tâm lý học trẻ em và Giáo dục học trẻ em

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phùng Đình Mẫn; Lê Nam Hải; Trần Văn Hiếu, Phan Minh Tiến

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại keo

NXB Nông Nghiệp, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Thế Nhã, Trần Minh Đức, Nguyễn Thị Thương

Những trận đánh trong lịch sử - Điện Biên Phủ (đồng tác giả).

NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Phát triển đồng quản lý tài nguyên dùng chung ven biển Miền trung Việt Nam.

NXB Nông Nghiệp, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Trương Văn Tuyển, Lê Thị Hoa Sen

Tài liệu học tập: “Luật thương mại - Phần 1”

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lê Thị Hải Ngọc