Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera)

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Tấn Quảng
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/947/1/012038

ĐỊNH DANH GỪNG THỪA THIÊN HUẾ BẰNG CHỈ THỊ MATK VÀ ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM TRICHODERMA – STREPTOMYCES KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY GỪNG

BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thảo Nguyên (Chính), Phạm Thị Thanh Thảo, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trương Thị Bích Phượng (Chính)

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera).

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Nguyen Quang Hoang Vu (Chính)
Liên kết: file:///C:/Users/USER/Downloads/Abstract_Book_ICCFB2021_Final.pdf

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÕA SINH TRỬỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN CHỒI IN VITRO CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (Streptocaulon juventas Merr.)

BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Diễm Thi (Chính), Hồ Thì Thùy Nhi, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC LOÀI TRÀM (Melaleuca spp.) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trâm (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trương Thị Phương Lan, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC LÊN NẤM CURVULARIA LUNATA GÂY BỆNH ĐỐM LÁ PHÂN LẬP TRÊN GIỐNG SEN TRẮNG (NELUMBO NUCIFERA) TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Quang Hoang Vu (Chính), Hoàng Tấn Quảng

1859-1388

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) – MỘT CÂY DƯỢC LIỆU CÓ GIÁ TRỊ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Mai Thu Thủy, Vũ Đức Hoàng, Phan Thị Á Kim

REMAP and ISSR genetic diversity analyses for distinguishing the local ginger of Thua Thien Hue (Zingiber officinale Roscoe) from other ginger types in Vietnam

Kỷ yếu Hội nghị Sinh học Quy Nhơn, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Hoang An (Chính), Phan Thi Thao Nguyen, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Trương Thị Bích Phượng (Chính)

2310-5380

Characterization of carboxymethyl cellulase produced by Trichoderma asperellum

Advancements in Life Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Hồng Vân, Hoàng Tấn Quảng
Liên kết: http://www.als-journal.com/articles/vol8issue1/816.20/1027.pdf