Dữ liệu đề tài

DHL2021-TMDA-03

Sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bò thịt dựa trên nguồn nguyên liệu sản có tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Liêm, Đinh Văn Dũng, Trần Ngọc Long, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Ảnh hưởng của việc sử dụng hỗn hợp dược liệu (Dã quỳ, Cỏ xước, Hoàn ngọc, Đinh lăng) trong thức ăn đến khả năng sinh trưởng của lợn thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Võ Thị Minh Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Thạo

DP-DT-03/2021/HĐ-DAKHCN

Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm), La Quang Còn, Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân, Võ Thị Minh Tâm, Trần Minh Thông, Nguyễn Thị Mai, Trần Quốc Tuấn

NVG-2021/DAA.03

Sản xuất thử nghiệm giống gà H'Re tại một số tỉnh vùng Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng (thư ký), Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Đức Thạo, Nguyễn Thị Quỳnh Anh

CS-DT

Hoàn thiện, xây dựng nhãn hiệu và thương mại hoá Guốc và Keo dán guốc cho bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Duy Thuận, Vũ Thị Minh Phương, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Dương Ngọc Phước

CS-DT

Ảnh hưởng của sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetica illucens) thay thế nguồn thức ăn giàu đạm đến sinh trưởng và năng suất thịt của chim cút thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Võ Thị Minh Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Thạo

CS-DT

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loại dược liệu có tiềm năng sử dụng cho gà và lợn được trồng tại Gia Lai

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phan Thị Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Thạo, Nguyễn Văn Chào

CT-2021-01-DHH-03

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất chăn nuôi cừu Phan Rang

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng (thư ký), Lê Đình Phùng, Nguyễn Xuân Bả, Trần Quang Vui, Lê Đức Thạo, Bùi Văn Lợi, Võ Thị Minh Tâm, Trần Ngọc Long, Ngô Mậu Dũng

DHH 2019-15-15

Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi Thỏ thương phẩm tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương, Lê Đức Thạo, Phan Vũ Hải, Nguyễn Đức Khánh, Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm)