Dữ liệu đề tài

DHH2021 01-186

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bướm chanh (Catopsilia pomona Fabricius, 1775) ở Thừa Thiên Huế và khả năng sử dụng làm thực phẩm.

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Đình Ba (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Thắng (Thư ký), Nguyễn Minh Trí, Ngô Thị Bảo Châu, Hoàng Hữu Tình

B2021-DHH-05

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu hạt carbon nano và định hướng ứng dụng trong y sinh

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Ngô Khoa Quang (Chủ nhiệm), Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Xuân Diễm Ngọc, Chế Thị Cẩm Hà, Nguyễn Minh Trí, Lương Quang Đốc

CT-CB 2018 DHH 02

Nghiên cứu phát triển bộ Kít Multiplex PCR phát hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ nhiệm), Phạm Thị Diễm Thi, Hoàng Tấn Quảng, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Minh Trí

DHH2018-01-126

Nghiên cứu sự tích lũy một số kim loại nặng của các rô phi vằn (Oroochromis niloticus) và đánh giá rủi ro sức khỏe đối với người tiêu thụ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Trí (Chủ nhiệm), Lê Thị Nam Thuận, Võ Văn Quý, Nguyễn Hải Phong

DP-DT-QB-2002

Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Giải Pháp Phục Hồi, Phát Triển Bền Vững Hệ Sinh Thái Hạ Lưu Sông Kiến Giang, Tỉnh Quảng Bình (năm 2002)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Nguyễn Minh Trí

DP-DT-QT-2000

Đánh Giá Tác Động Môi Trường Khu Nuôi Tôm Công Nghiệp Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị (năm 2000)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Nguyễn Mộng, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Duy Chinh

B2016-DHH-17

Đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lợi sinh vật ở hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Võ Văn Phú (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Trí, Hoàng Ngọc Ánh, Lê Thị Nam Thuận, Nguyễn Duy Thuận, Biện Văn Quyền, Nguyễn Thị Xuân Ninh

DP-DTGL-2013

Nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp Gia Lai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Đình Trung, Nguyễn Duy Thuận