Dữ liệu đề tài

CS-DT

Ảnh hưởng của bão lụt và Covid_19 đến Chăn nuôi ở xã Hương Phong, thành phố Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Ngọc Liêm (Chủ nhiệm), Phan Vũ Hải, Lê Đức Thạo

DHH 2019-15-15

Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi Thỏ thương phẩm tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương, Lê Đức Thạo, Phan Vũ Hải, Nguyễn Đức Khánh, Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ảnh hưởng các mức chè đại trong khẩu phần đến sinh trưởng và năng xuất thịt của gà sao nuôi ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Ngọc Liêm (Chủ nhiệm), Phan Vũ Hải, Nguyễn Thị Hoa

CS-DTTCNTY2017-9

Ảnh hưởng của các mức cỏ Varisme số 6 (VA06) trong khẩu phần đến sinh trưởng và năng suất thịt của gà sao nuôi ở Thừa Thiên – Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Liêm (Chủ nhiệm), Phan Vũ Hải, Ngô Mậu Dũng, Nguyễn Khoa Huy Sơn

CS-DT

Nghiên cứu khả năng sinh sản của đàn lợn nái GF24 khi được phối các dòng tinh đực giống PIC 337, 399 và 280 tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phan Vũ Hải (Chủ nhiệm)

CS-DT

So sánh môi trường pha loãng BTS và MRA-3 đối với tinh dịch lợn Landrace và Yorkshire dạng lỏng theo thời gian bảo quản

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phan Vũ Hải (Chủ nhiệm)