Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế

2014
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 671/QĐ-ĐHNL, ngày 10/9/2014. Trường Đại học Nông Lâm Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Bằng khen của Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế

2014
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 143/QĐ - KT, ngày 20/8/2014. Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2014
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 489/QĐ-ĐHNL, ngày 28/7/2014. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Giải Ba

2014
Đơn vị tặng thưởng : Học viện quân y
Nội dung giải thưởng: Hội nghị Khoa học tuổi trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng Y Dược lần thứ 17
Tác giả: Hồ Việt Đức (Chính)

Giấy khen của Đoàn Trường

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: 149 - KT/ĐHNL-ĐTN, ngày 26/12/2013. Đoàn Trường Đại học Nông Lâm Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Bằng Lao Động Sáng Tạo

2013
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Số 1871/QĐ-TLĐ, ngày 18/11/2013. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Khuyến khích tài năng trẻ

2013
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế.
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 550/QĐ-ĐHNL, ngày 25/10/2013. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Chứng nhận Giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 2041/QĐ-UBND, ngày 11/10/2013. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI - năm 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính), Trần Thái Hòa

Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế & NATEC
Nội dung giải thưởng: Giải NHÌ
Tác giả: Dương Thị Hải Phương (Chính)

Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Giấy chứng nhận của ĐHH về giải nhì “Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu (Chính)