Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Sáng tạo khoa học trẻ của Bộ Giáo dục

2012
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính)

Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế

2011
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Đạt giải 3 - Hội nghị KH trẻ toàn Quốc - Số 3443/QĐ-ĐHH-VP, ngày 17/11/2011. Đại học Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Giải thưởng Cố đô lần thứ 2

2011
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính)

Bằng Khen Trung Ương Đoàn

2011
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Giải 3- Giải thưởng NCKH Trẻ toàn Quốc. Số 296/QĐ-TWĐTN, ngày 10/5/2011. BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Bằng khen Đạt Giải Ba

2010
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2010
Tác giả: Đoàn Ngọc Ái Phương (Chính)

Sinh viên nghiên cứu khoa học

2009
Đơn vị tặng thưởng : Bộ giáo dục và đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Hồ Trọng Phúc (Chính)

Giải nhì Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2009
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu hiệu quả của bài thuốc tiền liệt thanh giải trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt
Tác giả: Hoàng Văn Tùng (Chính), Nguyễn Thị Tân, Lê Đình Khánh

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

2005
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Lâm nghiệp
Nội dung giải thưởng: Sinh viên nghiên cứu khoa học
Tác giả: Lê Thanh An (Chính), Phùng Thị Hiền