Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786049615368

Trung bộ và nam bộ thời chúa Nguyễn

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Ngô Đức Lập

Object-Oriented Programming

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Trương Công Tuấn (Chủ biên), Trần Thanh Lương

Cơ sở toán cho tin hoc

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Trương Công Tuấn, Lê Mạnh Thạnh (Chủ biên), Trần Việt Khoa

Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chủ biên)

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa, Phạm Thị Phương Lan

978-604-67-1231-2

"Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo ngành công nghệ thông tin và du lịch đáp ứng nguồn nhân lực theo cơ chế đặc thù

NXB Khoa học và kỹ thuật, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-974-132-4.

Đất cát biển miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Thổ nhưỡng học
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Nguyễn Trung Hải, Trần Thị Ánh Tuyết

978-604-62-9190-9

Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh theo cấu trúc mới

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Huỳnh Thị Long Hà, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Phạm Thanh Vân

Đất nhiễm mặn trồng lúa ven biển: Đặc điểm và giải pháp sử dụng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chủ biên), Phan Thị Phương Nhi

978-604-62-4686-2

"Content based instruction inteaching tourism"- International Conference proceedings: “Teaching and learning foreign languages in association with subject-matter content”

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-974-129-6

Truyện và tự truyện của Phan Bội Châu - Từ góc nhìn thể loại

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chủ biên)

978-604-974-127-2

Kỹ năng phòng thí nghiệm

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Tác giả: Phan Đỗ Dạ Thảo (Chủ biên), Võ Điều