Dữ liệu đề tài

DHH2021-01-191

Nghiên cứu các tính chất quang kết cặp trong một số cấu trúc bán dẫn thấp chiều

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Thị Diệu Hiền (Chủ nhiệm), Đinh Như Thảo, Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Ngọc Minh, Lê Phước Định

DHH

Giá trị truyền thống trong phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Quảng

DHH

Nghiên cứu hành vi sử dụng mạng xã hội của khách du lịch đến thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng, Trần Đức Trí (Chủ nhiệm), Hoàng La Phương Hiền, Dương Đắc Quang Hảo, Lê Ngọc Anh Vũ

DHH2021-06-114

Sản xuất lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Nghiên cứu so sánh chiến lược thích ứng của nông hộ áp dụng tại một số vùng ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trương Quang Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh

DHH2021-06-109

Nghiên cứu mô hình đại học thông minh cho các trường đại học thành viên của Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tuấn (Chủ nhiệm), Trương Tấn Quân, Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, Nguyễn Đình Hoa Cương

NNCM.DHH2020.13

Khai thác nguồn gen vi sinh vật phục vụ bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ nhiệm), Trương Thị Hoa, Lê Công Tuấn

NCM.DHH.2020.10

Nhóm nghiên cứu mạnh: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Ban Chủ nhiệm khoa
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Bùi Thị Tám, Trần Thị Ngọc Liên, Đỗ Thị Thảo, Hoàng Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Hồng Hải

DHH2021 -07-75

Ph ân tích lỗi sai trong bài dịch Việt – Hán và Hán –Việt về kinh tế thương mại của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dưới góc nhìn lý thuyết dịch đối chiếu

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Võ Thị Mai Hoa (Chủ nhiệm)

DHH2022- 03-168

Mối quan hệ giữa biểu tượng rồng và vương quyền trong văn học dân gian và trung đại Việt Nam

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Hữu Phước (Chủ nhiệm)

DHH-2021-07-80

Nhận thức của giảng viên và sinh viên về hình thức dạy học kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp và thực tế áp dụng tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm), PHAN THỊ THANH THẢO, Trần Quang Ngọc Thúy, Hồ Thị Thùy Trang

DHH2021-07-74

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGỮ DỤNG TIẾNG HÁN CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP KHOA TIẾNG TRUNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Liêu Linh Chuyên, Dương Thị Kim Hằng, Lê Thị Thanh Nhàn