Dữ liệu đề tài

DHH

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT BARCODE TRONG NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁ CHÌNH HOA (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) Ở THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Kiều Thị Huyền (Chủ nhiệm), Võ Đức Nghĩa, Trần Nguyên Ngọc, Trương Văn Đàn

DHH2019-02-124

Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả sản xuất lúa hữu cơ theo hình thức hợp đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Thiện Tâm, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Xuân Cảnh

2588–1205

Nghiên cứu về cơ chế quản trị, chất lượng kiểm toán và quản trị lợi nhuận. Trường hợp các công ty niêm yết Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Thị Thuý Nga, Phạm Thị Bích Ngọc

ĐHH2018-01-133

Nghiên cứu nguồn gốc các đá magma phức hệ Quế Sơn ở khu vực Sa Thầy, tỉnh Kon Tum từ tài liệu địa hóa.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Hoa Thám (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Hồ Trung Thành, Phạm Thị Lưu

DHH

Nhóm nghiên cứu mạnh: “Chuyển đổi sinh kế theo thị trường”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trương Văn Tuyển (Chủ nhiệm)

DHH

Đánh giá sự tham gia của người dân trong khai thác và phát triển một số hoạt động du lịch cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm), Bạch Thị Thu Hà

DHH2018-02-108

Nghiên cứu giải pháo phục hồi sinh kế cho ngư dân khai thác thuỷ sản gần bờ tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Cao Thị Thuyết, Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Phước

DHH2018-06-56

KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Mai Thu Giang (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Hoa Cương, Dương Thị Hải Phương, Nguyễn Văn Thành

DHH-NCM

Đại số giao hoán và Đại số kết hợp

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Văn Thuyết (Chủ nhiệm), Cao Huy Linh, Trương Công Quynh, Lê Ngọc Long, Trần Nguyễn Khánh Linh, Phan Văn Thiện, Lê Đức Thoang, Huỳnh Đình Tuân, Trần Quang Hóa

DHH 2018-03-207DT

Xây dựng hệ thống các giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học vật lý ở trường THPT.

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Thị Cẩm Tú (Chủ nhiệm)

DHH2018-06-58

Nghiên cứu thực trạng và tiềm năng phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Lê Nữ Minh Phương, Phạm Thị Thanh Xuân, Lê Anh Quý

DHH2018-06-54

Xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Dương Thị Hải Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Hoa Cương, Trần Thị Khánh Linh, Trần Thái Hòa