Dữ liệu đề tài

DHH2020 - 12 - 31

Nghiên cứu và đề xuất nhóm giải pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá nhập khẩu qua biên giới - Qua thực tiễn tại một số tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Trần Viết Long (Chủ nhiệm), Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Thư ký), Trần Ngọc Thúy, Đoàn Đức Hiếu

DHH2020-01-168

Nghiên cứu giải pháp đánh giá hiệu quả các mô hình hệ thống dịch vụ dựa trên lý thuyết hàng đợi

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đặng Thanh Chương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồng Quốc, Đoàn Văn Thắng, Hoa Lý Cương, Nguyễn Quang Hưng

DHH2019-03-125

DỰ BÁO TRONG VĂN XUÔI TỰ SỰ TRUNG ĐẠI DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị (Chủ nhiệm)

DHH

Đánh giá sự thay đổi mô học tinh hoàn và đứt gãy DNA tinh trùng chuột dưới tác động của nhiệt

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Đặng Công Thuận, Lê Minh Tâm, Nguyễn Phương Thảo Tiên, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Trung, Trần Anh Hùng, phan nguyễn quỳnh anh

DHH

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp hoạch định tài nguyên doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây cho các doang nghiệp ngành may Việt Nam - Thử nghiệm tại Công ty cổ phần May và Thương mại Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tuấn

DHH

Nhóm nghiên cứu mạnh Vật lý hạt nhân ở Đại học Huế

Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào, P. Quentin, N. Quang Hung, P. Huong Thao

DHH2019-08-09

Hà Tĩnh trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Lê Thị Hoài Thanh, Võ Trần Ngọc Minh

DHH2019-08-10

Phân lập một số hợp chất và thử hoạt tính sinh học của hạt cây máu chó (Knema corticosa Lour.)

Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm), Phạm Việt Tý, Ngô Duy Ý, Đặng Thị Thanh Nhàn

DHH2017-10-02

Xây dựng module hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho hệ quản trị nội dung trong kinh doanh du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Vân, Châu Thị Minh Ngọc, Phan Thị Diễm Hương

DHH2019-07-50

Nghiên cứu nhu cầu bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho nguồn nhân lực xuất khẩu lao động của Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chủ nhiệm)

DHH2019-02-123

Xây dựng bản đồ trực tuyến các nhà vườn truyền thống trên địa bàn thành phố Huế phục vụ công tác quản lý và du lịch

Lĩnh vực: Trắc địa học và bản đồ học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Thùy Hương (Chủ nhiệm), Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Ngọc Tùng, Trần Thị Diệu Hiền