Dữ liệu đề tài

DHH2023-02-178

Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng phục vụ công tác nghiên cứu, giám sát đánh giá về biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hoàng Dũng Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Chung, Trần Cao Úy, Lê Chí Hùng Cường

DHH2023-02-169

Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi giá trị sen theo hướng thương mại hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Đinh Thị Kim Oanh (Chủ nhiệm), Hồ Lê Phi Khanh, Lê Văn Nam, Nguyễn Đức Kiên, Trương Tấn Quân

DHH2023-06-136

Ước lượng hiệu quả kinh tế, hàm cầu đầu vào và cung đầu ra của sản xuất lúa: nghiên cứu trường hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Trọng Phúc (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Văn Toàn, Trần Minh Trí, Hoàng Thị Liễu, Nguyễn Thị Minh Phương

DHH2023-08-15

Phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể, Sinh học 11 cấp trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duân (Chủ nhiệm), Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Phan Bảo Thành, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Kiều Tiên

DHH

Mối quan hệ giữa biểu tượng Rồng và Vương quyền trong truyện kể truyền thống Việt Nam

Lĩnh vực: Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Thị Tường Linh (Người tham gia)

DHH2022-18-02

Nghiên cứu phát triển thiết bị cảm biến điện hóa phát hiện vi-rút gây bệnh đốm trắng trên tôm nuôi

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Người tham gia: Huỳnh Thị Thùy Linh (Chủ nhiệm), Ngô Xuân Cường, Võ Quang Nhã

DHH2022-03-167

Nâng cao năng lực ứng phó với rác thải nhựa cho học sinh THPT ở thành phố Huế thông qua các hoạt động trải nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiển (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ, Cao Thị Hoa, Trần Thị Cẩm Tú

DHH2022-04-180

Sử dụng phương pháp plasma tương tác chất lỏng để chế tạo chấm lượng tử carbon ứng dụng làm chất sát khuẩn thế hệ mới

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoa (Chủ nhiệm), Lê Thị Bảo Chi, Ngô Khoa Quang, Lê Thị Kim Dung

DHH 2019-12-21

Các biện pháp tư pháp và giám sát, giáo dục theo pháp luật hình sự Việt Nam qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Hình sự
Người tham gia: Hà Lệ Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Ngọc Kiện, Dương Thị Cẩm Nhung

DHH

Định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Xuân Dung, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Văn Quảng

DHH2022-02.159

Nghiên cứu khởi nghiệp kinh doanh (Entrepreneurship) trong hoạt động du lịch của người dân vùng đầm phá Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Cao Thị Thuyết (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Truyền, Hồ Lê Phi Khanh, Trương Quang Dũng, Trần Thị Ánh Nguyệt

DHH

Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Hoàng Cẩm Hương