Dữ liệu đề tài

DHH2018-12-18

Pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng tòa án ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Vũ Thị Hương (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Diện, Phan Thị Hồng, Nguyễn Thị Lê Huyền

DHH

Giá trị truyền thống trong phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Mai Phượng (Chủ nhiệm), Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Chí Ngàn

DHH 2020-01-176

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Công Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy, Tề Minh Sơn, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Tịnh Chi, Trương Văn Đàn, Đường Văn Hiếu

DHH2020-07-61

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP KẾT HỢP (BLENDED LEARNING) VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHE-NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-138

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI nhìn từ lí thuyết liên văn bản

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thùy Trang (Chủ nhiệm)

DHH2020-04-131

Thực trạng sâu răng và hiệu quả của các biện pháp dự phòng sâu răng cho trẻ từ 3 - 5 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng, Y tế môi trường và công cộng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Trần Tấn Tài (Chủ nhiệm), Nguyễn Gia Kiều Ngân, Hoàng Minh Phương, Hoàng Đình Tuyên, Hoàng Vũ Minh

DHH

Quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo của Việt Nam - Hàn Quốc (2001-2017)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh

DHH-03

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy chương trình môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thanh Hiếu, Dương Anh Tuấn

DHH-2124

Nghiên cứu chế tạo máy thu hoạch củ ném (Allium schoenoprasum) trồng trên đất cát tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường (Chủ nhiệm), Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thanh Cường, Phan Tôn Thanh Tâm

DHH2020-01-177

Nghiên cứu số hóa công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Vân Anh, Trương Hoàng Phương, Nguyễn Quang Huy, Bùi Thị Hiếu, Phạm Mạnh Hùng, Trần Thị Thùy Hương, Nguyễn Vũ Trọng Thi

DHH2020-02-138

Ứng dụng lý thuyết mờ Fuzzy và AHP đánh giá sự phù hợp của một số cây trồng thương mại trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy, Lê Ngọc Phương Quý, Trịnh Ngân Hà