Dữ liệu đề tài

DHH

Dự báo lạm phát Việt Nam dựa trên mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Khánh Trâm, Trịnh Văn Sơn

DHH2019-01-154

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG NƯỚC BẰNG TIA CỰC TÍM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THIẾT BỊ TẠO MÀNG CHẤT LỎNG

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Lộc (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuấn, Đường Văn Hiếu, Dương Thành Chung

DHH2019 -03-126

Rối loạn trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Hồ Văn Dũng, Đậu Minh Long, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Dũng

DHH 2019 – 03 - 128

Phát triển năng lực dạy học tích hợp STEM qua mô hình blended learning trong học phần “hoạt động trải nghiệm sáng tạo” cho sinh viên sư phạm hóa học

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm)

DHH

Các phạm trù ngữ pháp của động từ tiếng Nga và các cách diễn đạt ý nghĩa tương tự của chúng trong tiếng Việt

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Trần Thị Bích Thủy

DHH-01-159

Văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi với sự phát triển du lịch ở huyện A Lưới

Lĩnh vực: Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Chí Ngàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh, Trần Mai Phượng, Mai Văn Được

DHH2019-01-155

Bảo tồn nhà cộng đồng truyền thống của người Katu nhằm thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc, Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Hoàng Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Phong Cảnh, Phạm Đăng Nhật Thái, Nguyễn Chính Nghĩa

DHH 2019-02-129

Tuyển chọn giống và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai lang làm rau ăn lá trái vụ chất lượng cao tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Phan Thị Phương Nhi, Lê Văn Chánh, Dương Thanh Thủy, Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Văn Tý

DHH2019-01-148

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Cu, nano Ag trên nền alginate và đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, kích thích tăng trưởng cây lúa

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Hải (Chủ nhiệm), Lê Thị Hòa, Bùi Quang Thành

DHH2019-01-142

Xử lý tri thức không nhất quán trong tiến hoá và truy vấn ontology

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Bích Lộc, Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh

DHH2019-02-118

Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thủy sản vùng Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Thiện Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Lê Phi Khanh, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Văn Thành, Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Thị Kim Oanh, Cao Thị Thuyết