Dữ liệu đề tài

DHH2020-04-131

Thực trạng sâu răng và hiệu quả của các biện pháp dự phòng sâu răng cho trẻ từ 3 - 5 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng, Y tế môi trường và công cộng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Trần Tấn Tài (Chủ nhiệm), Nguyễn Gia Kiều Ngân, Hoàng Minh Phương, Hoàng Đình Tuyên, Hoàng Vũ Minh

DHH

Quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo của Việt Nam - Hàn Quốc (2001-2017)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh

DHH-03

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy chương trình môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thanh Hiếu, Dương Anh Tuấn

DHH-2124

Nghiên cứu chế tạo máy thu hoạch củ ném (Allium schoenoprasum) trồng trên đất cát tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường (Chủ nhiệm), Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thanh Cường, Phan Tôn Thanh Tâm

DHH2020-01-177

Nghiên cứu số hóa công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Vân Anh, Trương Hoàng Phương, Nguyễn Quang Huy, Bùi Thị Hiếu, Phạm Mạnh Hùng, Trần Thị Thùy Hương, Nguyễn Vũ Trọng Thi

DHH2020-02-138

Ứng dụng lý thuyết mờ Fuzzy và AHP đánh giá sự phù hợp của một số cây trồng thương mại trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy, Lê Ngọc Phương Quý, Trịnh Ngân Hà

DHH2020 - 12 - 31

Nghiên cứu và đề xuất nhóm giải pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá nhập khẩu qua biên giới - Qua thực tiễn tại một số tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Trần Viết Long (Chủ nhiệm), Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Thư ký), Trần Ngọc Thúy, Đoàn Đức Hiếu

DHH2020-01-168

Nghiên cứu giải pháp đánh giá hiệu quả các mô hình hệ thống dịch vụ dựa trên lý thuyết hàng đợi

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đặng Thanh Chương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồng Quốc, Đoàn Văn Thắng, Hoa Lý Cương, Nguyễn Quang Hưng

DHH2019-03-125

DỰ BÁO TRONG VĂN XUÔI TỰ SỰ TRUNG ĐẠI DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị (Chủ nhiệm)

DHH

Đánh giá sự thay đổi mô học tinh hoàn và đứt gãy DNA tinh trùng chuột dưới tác động của nhiệt

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Đặng Công Thuận, Lê Minh Tâm, Nguyễn Phương Thảo Tiên, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Trung, Trần Anh Hùng, phan nguyễn quỳnh anh