Dữ liệu đề tài

DHH2022-06-115

Nghiên cứu chiến lược đa dạng hóa sinh kế dựa vào việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thanh Long (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Dương Thị Tuyên, Nguyễn Hữu Linh

DHH2022-01-196

Việc làm của lao động nữ thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú tại thành phố Huế trong bối cảnh đaị dịch Covid-19: Những biến đổi và cách ứng phó

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Đăng Bảo Châu (Chủ nhiệm), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Tư Hậu, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Đoàn Lê Minh Châu

NCM.DHH.2022.08

Nâng cao chất lượng các hệ thống điện và vô tuyến hiện đại

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phạm Việt Tuấn, Nguyễn Khánh Quang, Hoàng Đình Long, Nguyễn Tú Hà, Ngô Văn Quang Bình (Chủ nhiệm)

NCM-DHH-2022-10

Tự sự dân gian trong thời đại kỹ thuật số

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thùy Trang

NCM.DHH.2022.09

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục nhìn từ quan hệ liên ngành

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm), Phạm Thị Quỳnh Ni, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phan Thúy Hằng

DHH2022-01-201

Truyền thông chính sách tự chủ đại học trên báo Giáo dục và Thời đại online, báo Dân trí, tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Lê Thúy Nga (Chủ nhiệm)

DHH2022-02-167

Nghiên cứu các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Trần Anh Tuấn

DHH2022-08-13

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Ban Thanh tra và Pháp chế
Người tham gia: Phạm Thế Kiên (Chủ nhiệm), Dương Thị Hoàng Yến, Trương Đình Thăng, Nguyễn Thùy Trang, Trần Đăng Huy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lê Hồng Phúc, Lê Văn Thăng

DHH2021-06-107

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng: Trường hợp sản phẩm dầu tràm ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Trương Tấn Quân, Dương Đắc Quang Hảo, Mai Thu Giang

DHH 2021-04-153

Nghiên cứu cải thiện tính thấm qua da ex vivo và hiệu quả làm lành vết thương ở da in vivo của curcumin

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Thị Thanh Ngọc (Chủ nhiệm), Hồ Hoàng Nhân, Đào Thị Cẩm Minh, Đặng Lê Hoàng Nam, Nguyễn Phương Thảo Tiên, Nguyễn Văn Minh, Lê Thị Thu Thảo

DHH 2021-01-181

Hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng cư dân vạn đò tái định cư ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Thị Yến (Chủ nhiệm), Đinh Thị Thiên Ái, Trương Thị Xuân Nhi, Nguyễn Thị Nha Trang