Dữ liệu đề tài

DHH2020-03-141

Tương quan giữa khả năng phục hồi, Trí tuệ cảm xúc và sức khỏe tâm thần của thanh niên thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hồng Vân, Đậu Minh Long, Nguyễn Thanh Hùng, Phan Minh Tiến

DHH

Nghiên cứu mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Thoa, Phan Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Thu Trang

DHH2019-07-53

Chiến lược làm bài thi bậc 3/6 của sinh viên tiếng Anh không chuyên tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Huỳnh Thị Long Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Phạm Thanh Vân, Lê Phạm Hoài Hương, Hà Huy Kỷ

DHH2019-04-93

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai

Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Hoàng Minh Phương (Chủ nhiệm), Trần Tấn Tài, Nguyễn Hồng Lợi, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Dương, Hoàng Vũ Minh

DHH 2019 -

Nghiên cứu đặc điểm của văn bản Nam bang thảo mộc

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Đinh Thị Thanh Mai (Chủ nhiệm)

DHH2019 -03-126

Rối loạn trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hồ Văn Dũng

DHH2019-03-122

Giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động vui chơi

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Tạ Thị Kim Nhung (Chủ nhiệm), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trương Thị Thanh Hoài

DHH2020-03-142

+ Đề tài khoa học cấp Đại học Huế (2019). Chứng sợ thiếu điện thoại di động và mối quan hệ với thành tích học tập ở học sinh trung học Thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc

DHH 2019-04-89

Đánh giá khả năng tái tạo khe hở xương ổ răng bằng màng fibrin giàu tiểu cầu kết hợp với bột xương nhân tạo

Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Dương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Công Thuận, Trần Tấn Tài, Hoàng Minh Phương, Lê Mỹ Hương

DHH

Dự báo lạm phát Việt Nam dựa trên mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Khánh Trâm, Trịnh Văn Sơn

DHH2019-01-154

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG NƯỚC BẰNG TIA CỰC TÍM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THIẾT BỊ TẠO MÀNG CHẤT LỎNG

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Lộc (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuấn, Đường Văn Hiếu, Dương Thành Chung

DHH2019 -03-126

Rối loạn trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Hồ Văn Dũng, Đậu Minh Long, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Dũng