Dữ liệu đề tài

DHH2019 -03-126

Rối loạn trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hồ Văn Dũng

DHH2019-03-122

Giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động vui chơi

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Tạ Thị Kim Nhung (Chủ nhiệm), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trương Thị Thanh Hoài

DHH2020-03-142

+ Đề tài khoa học cấp Đại học Huế (2019). Chứng sợ thiếu điện thoại di động và mối quan hệ với thành tích học tập ở học sinh trung học Thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc

DHH 2019-04-89

Đánh giá khả năng tái tạo khe hở xương ổ răng bằng màng fibrin giàu tiểu cầu kết hợp với bột xương nhân tạo

Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Dương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Công Thuận, Trần Tấn Tài, Hoàng Minh Phương, Lê Mỹ Hương

DHH

Dự báo lạm phát Việt Nam dựa trên mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Khánh Trâm, Trịnh Văn Sơn

DHH2019-01-154

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG NƯỚC BẰNG TIA CỰC TÍM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THIẾT BỊ TẠO MÀNG CHẤT LỎNG

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Lộc (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuấn, Đường Văn Hiếu, Dương Thành Chung

DHH2019 -03-126

Rối loạn trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Hồ Văn Dũng, Đậu Minh Long, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Dũng

DHH 2019 – 03 - 128

Phát triển năng lực dạy học tích hợp STEM qua mô hình blended learning trong học phần “hoạt động trải nghiệm sáng tạo” cho sinh viên sư phạm hóa học

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm)

DHH

Các phạm trù ngữ pháp của động từ tiếng Nga và các cách diễn đạt ý nghĩa tương tự của chúng trong tiếng Việt

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Trần Thị Bích Thủy

DHH-01-159

Văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi với sự phát triển du lịch ở huyện A Lưới

Lĩnh vực: Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Chí Ngàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh, Trần Mai Phượng, Mai Văn Được

DHH2019-01-155

Bảo tồn nhà cộng đồng truyền thống của người Katu nhằm thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc, Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Hoàng Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Phong Cảnh, Phạm Đăng Nhật Thái, Nguyễn Chính Nghĩa

DHH 2019-02-129

Tuyển chọn giống và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai lang làm rau ăn lá trái vụ chất lượng cao tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Phan Thị Phương Nhi, Lê Văn Chánh, Dương Thanh Thủy, Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Văn Tý