Dữ liệu đề tài

DHH2023-06-124

Nghiên cứu tác động của quản lý thuỷ lợi cấp cơ sở đến năng suất lúa ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hạnh Lợi (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Hiệp, Hoàng Thị Liễu, Trần Thị Thu Hiền

DHH2023-03-176

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trịnh Đông Thư (Chủ nhiệm), Hoàng Xuân Thảo, Phùng Thị Bích Hòa

DHH-2023-12-73

Thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ lao động trẻ em trong doanh nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chủ nhiệm)

DHH2023-04-188

Nghiên cứu đặc điểm nấm Candida spp. ở bệnh nhân viêm âm đạo và bệnh nhân điều trị vô sinh ở Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Tôn Nữ Phương Anh (Chủ nhiệm), Ngô Thị Minh Châu, Đỗ Thị Bích Thảo, Hà Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Phước Vinh

DHH2023-06-132

Ảnh hưởng của việc làm phi nông nghiệp đến việc áp dụng công nghệ vào sản xuất lúa ở Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Lê Nữ Minh Phương, Hoàng Thanh Long, Nguyễn Trần Ngọc Tuấn

DHH2023-03-176

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trịnh Đông Thư (Chủ nhiệm)

DHH2023-01-209

Nghiên cứu quy hoạch cao độ nền nhằm giảm thiểu ngập lụt tại Khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế.

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quốc Thắng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thái, Võ Sĩ Châu

DHH

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG CHÍNH THỨC ĐẾN MỨC SỐNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN VIỆT NAM

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Khánh Trang (Chủ nhiệm), Lê Viết Giáp, Phạm Quốc Khang, Trần Thị Bích Ngọc, Hà Ngọc Long

DHH 2023-01-208

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA DUNG DỊCH HẠT CACBON NANO ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ QUẢ GẤC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Xuân Diễm Ngọc (Chủ nhiệm), Ngô Khoa Quang, Đỗ Thanh Tiến, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương

DHH2023-02-179

Đánh giá quan điểm của người dân về hiệu quả áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nông nghiệp tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Dạ Thảo (KN)