Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Making curricula competence-oriented at Vietnamese Universities

Tropicultura, 2017
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bosma R. H.,, Lê Đình Phùng, Lê Văn An, An V. Ngo, Hang M. T. Tran,, Tran T. M. Hang, Phạm Hồng Sơn, Wals A.
Liên kết: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/512761

1876-4517

The process of developing a nutrition-sensitive agriculture intervention: a multi-site experience

Food Security, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Peter R. Bert (Chính), Rachelle E. Desrochers, Hoi Pham Van, Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Ky Hoang The, Nga Le Thi, Prasit Wangpakapattanawong
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112719321000

Incorporation of Local Communities into Forest Land Use and Household Economic Development by Co-management Model in the Uplands of Central Vietnam

International Journal of Agriculture and Forestry, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Lê Văn An, Vũ Tuấn Minh, Trần Ngọc Liêm, Trần Thi Phương Nhi

ISSN 1908-6164

Impact of Climate Changeon Aquaculture in Phu VangDistrict, Thua ThienHue Province, Vietnam

Agriculture & DevelopmentDiscussion Paper Series (SEARCA), 2016
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Lê Văn An, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Văn Đàn, Ngô Thị Hương Giang, Hồ Thị Thu Hoài

Effect of Fermented Rice Bran and Cassava Waste on Growth Performance and Meat Quality of Crossbred Pigs

World Journal of Agricultural Research, 2016
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thu Hồng (Chính), Lê Văn An, Phan Thị Bé, Jan Erik Lindberg

Ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ đến năng suất lạc trên đất xám bạc màu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học đất, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi, Saizen Izuru

Incorporation of Local Communities into Forest Land Use and Household Economic Development by Co-management Model in the Uplands of Central Vietnam, doi: 10.5923/j.ijaf.20160601.03.

International Journal of Agriculture and Forestry, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Lê Văn An, Vũ Tuấn Minh, trần ngọc liêm, trần Phương Nhi

Home garden practices and Crop contribution to livelihood in mountainous villages of Central Vietnam

Tropical Agriculture and Development, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Tuấn Minh (Chính), Lê Văn An, Kei Mizuno, Shinya Funakawa, Hitoshi Shinjo

Introduction of vanilla to mountainous villages of Central Vietnam

Tropical Agriculture and Devalopment, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Tuấn Minh (Chính), Lê Văn An, Kei Mizuno, Shinya Funakawa, Hitoshi Shinjo