Dữ liệu đề tài

VLIR-IUC-PHASE 2

Chương trình hợp tác thể chế đại học với các trường đại học Vùng Flander, Vương quốc Bỉ (Chương trình VLIR-IUC) - Giai đoạn 2

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Chương trình VLIR
Người tham gia: Lê Anh Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Huy, Đỗ Thị Xuân Dung, Bùi Văn Lợi, Trần Đăng Huy, Phạm Khắc Liệu, Võ Thị Hồng Vũ, Lê Đình Phùng, Đường Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tâm, Đỗ Nguyên Ngọc

QT-DA

Thích ứng biến đổi khí hậu bằng dữ liệu không gian địa kỹ thuật số và quan sát trái đất (CADEO)

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Bích Ngọc, Đỗ Thị Việt Hương

QT-DA

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Thị Yến (Chủ nhiệm)

QT-DA

Phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Bích Ngọc, Đỗ Thị Việt Hương

QT-DA

Proving the feasibility of field-enabled pathogen detection in fish farms in Vietnam.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Nam Quang

QT-DA

Vận dụng Talk-show trong dạy học

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Chương trình VLIR
Người tham gia: Phạm Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm)

598799-EPP-1-2018-FI-EPPKA2-CBHE-JP

“Đổi mới toàn diện chương trình đào tạo dựa trên năng lực nhằm nâng cao giá trị cuộc sống ở Việt Nam và Nepal” (Holistic tools for competence-based curricula to promote Dignity in Vietnam and Nepal)

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Phương

QT-DA

Khởi động Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế - ECOBOOT (AUF)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản