Dữ liệu đề tài

B

Nghiên cứu thị trường thiết bị và giải pháp giám sát hoạt động nuôi chim yến tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Tài (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh

B

Nghiên cứu thị trường thiết bị và giải pháp giám sát và điều khiển chất lượng nguồn nước trong hoạt động nuôi tôm thẻ chân trắng tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam (Đồng chủ trì)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Tài (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh

B2016-DHH-12

NGHIÊN CỨU THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn (Chủ nhiệm), Lê Nữ Minh Phương, Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Đức Tính

B2001.12.08

Nghiên Cứu Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Vùng Đầm Phá Ven Biển Thừa Thiên Huế Theo Hướng Bền Vững Và Xuất Khẩu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hòa

B1997-DHH06-22

Phát Triển Kinh Tế Hợp Tác Trong Nông Nghiệp, Nông Thôn Các Tỉnh Bắc Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Châu

B1998-DHH06-08

Định Hướng Và Những Giải Pháp Chủ Yếu Để Tạo Việc Làm, Tăng Thu Nhập Cho Lao Động Nữ Nông Thôn Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thị Hồng Hà

B

Giải pháp việc làm cho lao động sau thu hồi đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hà Thị Hằng (Chủ nhiệm)

B2011-04

Nghiên cứu xác định tiềm năng, xu hướng phát triển nông sản hàng hóa chủ lực vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Bá Tường, Mai Chiếm Tuyến

B2010-DHH-06-32

Chất lượng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn Thừa Thiên Huế - Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Võ Thị Mai Hà (Chủ nhiệm), Trương Thị Hương Xuân, Lê Thị Phương Thanh

B2010-DHH06-34

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hoá đến kinh tế hộ nông dân vùng ven thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2010-DHH06-33

Giải pháp việc làm cho người lao động sau thu hồi đất trong quá trình đô thị hoá ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Thị Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Minh Trang

B2008-02

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của một số nông sản phẩm Miền Trung Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân, Hòa, Trần Văn, Bùi Dũng Thể, Phạm Xuân Hùng, Mai Chiếm Tuyến