Dữ liệu đề tài

VLIR-IUC-PHASE 2

Chương trình hợp tác thể chế đại học với các trường đại học Vùng Flander, Vương quốc Bỉ (Chương trình VLIR-IUC) - Giai đoạn 2

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Chương trình VLIR
Người tham gia: Lê Anh Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Huy, Đỗ Thị Xuân Dung, Bùi Văn Lợi, Trần Đăng Huy, Phạm Khắc Liệu, Võ Thị Hồng Vũ, Lê Đình Phùng, Đường Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tâm, Đỗ Nguyên Ngọc

DP-DT

Nghiên cứu phát triển công nghệ Biofloc dựa trên nguồn vi sinh vật bản địa, nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Công Tuấn (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Quang Đức Tiến, Đường Văn Hiếu, Hồ Quốc Thắng, Đào Ngọc Hoàng

NN-NDT

Xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Khe Chè và đề xuất giải pháp khắc phục

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Công Tuấn, Nguyễn Văn Hợp, Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Dương Thị Nhung, Hồ Xuân Anh Vũ, Dương Thành Chung

ĐHKH2022A-04

Đánh giá sự phân bố các loài động thực vật phù du dưới tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản tại đầm Thủy Tú,tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Hoàng Thị Mỹ Hằng (Chủ nhiệm), Tề Minh Sơn, Đường Văn Hiếu

DHH2716

Khảo sát hàm lượng As, Hg và Cr trong một số loài hải sản có giá trị kinh tế tại đầm Thủy Tú-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Mỹ Hằng, Lê Công Tuấn, Hoàng Công Tín, Dương Thành Chung, Tề Minh Sơn

DHH

Khảo sát hàm lượng As, Hg và Cr trong một số loài hải sản có giá trị kinh tế tại đầm Thuỷ Tú – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Mỹ Hằng, Lê Công Tuấn, Dương Thành Chung, Tề Minh Sơn, Hoàng Công Tín

DHH 2020-01-176

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Công Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy, Tề Minh Sơn, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Tịnh Chi, Trương Văn Đàn, Đường Văn Hiếu

QT-DA

Dự án EASTEM (Hợp tác Á-Âu trong chương trình đào tạo STEM)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Phan Hải Phong, Lê Văn Tường Lân, Trần Nguyên Phong, Hoàng Công Tín, Võ Thanh Tùng (Chủ nhiệm)