Dữ liệu đề tài

CS-DT

Khảo sát quá trình tách chiết và đánh giá khả năng kháng của dịch chiết từ rau kinh giới.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Trần Thanh Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Vân Anh, Đoàn Thị Thanh Thảo

1234

Nghiên cứu, tìm hiểu về trí thông minh nhân tạo (AI) và ứng dụng để phát triển hệ thống nhận diện chữ số viết tay.

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Điện tử - Viễn thông
Người tham gia: Trần Thị Kiều, Đặng Xuân Vinh

DTQG- 504.05-2018.300

Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi Thừa Thiên Huế trong bối cảnh giảm tiếp cận tài nguyên rừng.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam

B

Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu véc tơ không trơn có ràng buộc

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phan Nhật Tĩnh (Chủ nhiệm)

QT - DA: I-3-S-6229-1

Determinants of Adoption of Sustainable Land Management Practices among Smallholder Farmer Groups in Uplands of Vietnam: a case study in Central Vietnam

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Lê Văn Nam, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Cao Úy

QT-DA

VẬN DỤNG TALK-SHOW TRONG DẠY HỌC

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Chương trình VLIR
Người tham gia: Phạm Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm)

DHH2019-03-119

Nghiên cứu biểu hiện chitinase tái tổ hợp trong E.coli

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Trọng Phán, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Tý, Hoàng Xuân Thảo

DHH-01-159

Văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi với sự phát triển du lịch ở huyện A Lưới

Lĩnh vực: Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Chí Ngàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh, Trần Mai Phượng, Mai Văn Được

ĐHH2019-01-141

Hồi quy phân vị và mô hình Fama-French trong đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Lệ Mỹ (Chủ nhiệm), Hồ Vũ Ngọc Phương

CS-DT

Ý thức phái tính trong thơ nữ Việt Nam hiện đại

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Hồ Tiểu Ngọc

DHH2019-01-156

Đánh giá thực trạng và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc đình làng tiêu biểu của tỉnh Thừa THiên Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Đăng Nhật Thái (Chủ nhiệm), Trương Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Tùng, Trần Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Linh