Dữ liệu đề tài

DHH2019

Nghiên cứu ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người dân thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Ngô Minh Tâm, Phan Thị Thanh Thuỷ, Dương Đắc Quang Hảo, Ngô Minh Tiến

DHH2019-6-64

Tác động của di cư đến nghèo đa chiều tại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Trương Tấn Quân, Nguyễn Ngọc Nam

DHH2020-06-86

Phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên tại các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Thanh An (Chủ nhiệm)

DHH

Khám phá tri thức du lịch sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu: Trường hợp nghiên cứu cho du lịch Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Quốc Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Quỳnh Liên, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đình Hoa Cương

DHH2018-06-57

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng KHCN - HTQT
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Tuyến, Nguyễn Việt Anh, Phan Thị Thu Hương

DHH

Nghiên cứu sự tương tác đa thị trường (Multimarket Contact) và sự ổn định (Stability) của các Ngân hàng Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thanh, Phan Văn Hòa, Trần Thị Khánh Trâm, Nguyễn Tiến Nhật

DHH

Ước lượng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mô hình Solow mở rộng

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Châu, Lê Nữ Minh Phương, Trần Hồng Hiếu, Trần Công Dũng, Hoàng Thị Liễu

DHH

Đánh giá tác động quá trình thự hiện Dự án cải thiện môi trường nước đối với người dân thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Giang (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Chiến, Dư Anh Thơ

DHH2019-06-67

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện ở Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Thị Kim Tuyến (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Phạm Xuân Hùng

DHH2019-06-75

Nghiên cứu mô hình sản xuất rau an toàn tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Phục (Chủ nhiệm), Nguyễn Phạm Bảo Qúy, Hoàng Thị Trà Hương, Phạm Thị Trang