Dữ liệu đề tài

DHH

Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân vùng ven thành phố Huế trong bối cảnh gia tăng quá trình đô thị hóa

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng Tổ chức - Hành chính
Người tham gia: Nguyễn Quang Phục (Chủ nhiệm)

DHH

Hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm)

DHH

Nghiên cứu tác động kinh tế của COVID-19 đến du lịch Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ nhiệm)

DHH2021-06-111

Thúc đẩy hành vi hướng đến môi trường của người lao động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Hoàng La Phương Hiền, Trần Hoàng, Nguyễn Uyên Thương, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Minh Hương, Phạm Tấn Nhật, Nguyễn Ánh Dương

DHH2021-06-112

Nghiên cứu trải nghiệm ẩm thực địa phương của khách du lịch nội địa đến Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Phan Thị Thanh Thuỷ, Hồ Sỹ Minh

DHH2021-06-112

Giải pháp giảm thiểu phát thải ra môi trường từ hoạt động nuôi cá tra ở Cần Thơ

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diệu Linh, Võ Ánh Duẫn, Huỳnh Việt Khải, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Lương An Sơn

DHH2021-06-97

Phân tích hành vi quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hạnh Nguyên (Chủ nhiệm), Phan Khoa Cương, Phan Nhật Quang, Nguyễn Tuyết Trinh

DHH2021-0698

Đánh giá mức độ đáp ứng công việc sau khi ra trường của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Thị Phương Thảo, Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thanh, Dương Thị Thu Châu

DHH2021-06-106

Đánh giá các biện pháp thích ứng với xâm nhập mặn dựa vào cộng đồng của hộ dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chủ nhiệm), Tôn Nữ Hải Âu, Lê Thị Phương Thanh, Cái Vĩnh Chi Mai

DHH2021-06-105

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động Logistics đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may các tỉnh khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Thị Phương Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào, Lê Thị Phương Thảo, Tống Viết Bảo Hoàng, Bùi Thị Thanh Nga

DHH2021

Nghiên cứu tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với thương mại và vốn đầu tư ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Dương Thị Diệu My (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Hữu Lợi, Hồ Lê Phương Thảo

DHH

Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Phương Thảo, Lê Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Tiến Nhật, Phạm Thị Ái Mỹ, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đình Chiến