Dữ liệu đề tài

DHH2019-06-74

Xây dựng mô hình kết hợp giữa Thẻ điểm cân bằng và Phân tích bao dữ liệu để đo lường hiệu quả của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chủ nhiệm)

DHH2019-06-68

Nghiên cứu phát triển thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nguyễn Lê Hiệp, Nguyễn Công Định

DHH2019-06-68

Nghiên cứu phát triển thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nguyễn Lê Hiệp, Nguyễn Công Định

DHH2019-06-73

Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng thành phố Huế đối với thực phẩm hữu cơ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Mạnh Hùng

DHH 2018-06-53

Phân tích các yếu tố cấu thành Hình ảnh điểm đến Du lịch Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hoàn, Trần Thị Phước Hà, Hồ Minh Toàn

DHH2017-06-45

Đánh giá tác động tiềm năng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến Ngoại thương Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Thanh Hoàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lệ Hương

DHH

Nghiên cứu các yếu tố thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Nhật Anh

DHH 2018-06-59

Nghiên cứu tác động của chương trình xây dựng Nông thôn mới đến sinh kế của dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Anh Quý (Chủ nhiệm)

DHH2018-06-61

Giá trị cảm nhận của du khách về dịch vụ du lịch tâm linh ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan (Chủ nhiệm), Phan Khoa Cương, Nguyễn Thị Thuý Đạt

DHH2016-06-43

Tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Chiến (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ, Mai Chiếm Tuyến, Trần Thị Giang

DHH2017–06-44

Nghiên cứu hoàn thiện chuỗi cung ứng rau an toàn phường Hương An và Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nhiêu Khánh Phước Minh, Nguyễn Công Định