Dữ liệu đề tài

DHH2017 – 06 - 44

Nghiên cứu hoàn thiện chuỗi cung ứng rau an toàn phường Hương An và Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nhiêu Khánh Phước Minh, Nguyễn Công Định

DHH

Giải pháp giảm nghèo bền vững ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hà Thị Hằng (Chủ nhiệm)

DHH2017-06-46

Hệ thống thông tin trợ giúp thiết lập cân bằng dây chuyền may nhằm cải thiện năng suất cho các nhà máy may công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Quốc Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

ĐHH2016-06-39

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trương Thị Hương Xuân (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Ngọc Liêm, Dương Đắc Quang Hảo

DHH

Phát triển bền vững lúa tái sinh huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thuý Đạt, Nguyễn Mạnh Hùng

DHH

Hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Lê Hiệp (Chủ nhiệm)

DHH2015-06-35

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH NẤM SÒ Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm)

DHH2015-06-33

Nghiên cứu marketing giáo dục nhằm hoàn thiện công tác quảng bá tuyển sinh bậc đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Trực (Chủ nhiệm), Trần Văn Hòa, Hồ Khánh Ngọc Bích, Tống Viết Bảo Hoàng

DHH2015-06-36

Đánh giá của người dân về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tài Phúc (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Hoàng Vọng

DHH2015-06-30

Đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc Trung Bộ qua mô hình ASK

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Trương Thị Hương Xuân, . Hiền

DHH2014-06-25

Nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ nhiệm), Phan Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Trọng Dũng

ĐHH

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Bích Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Đức