Dữ liệu đề tài

ĐHH.2021

Ảnh hưởng của bột cây đay (Hibiscus cannabinus L.) làm từ thân, lá trong khẩu phần ăn đến năng suất, chất lượng và sức đề kháng của lợn thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Bùi Văn Lợi, Hoàng Kim Toản, Phan Bá Thủy, Đoàn Thị Phương Thu

NVQG-2019/DA.18

Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Xuân Huy, Trần Nguyên Ngọc

CT2018-DHH-04

Cloning and expression of PirA gene of Vibrio parahaemolyticus strain K5 causing acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp in E. coli host cell

Lĩnh vực: Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Văn Khanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Linh, Trần Quốc Dung, Trần Quang Khánh Vân

NN-DTKX19/2014/HĐ-NVQG

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá Vẫu (Caranx ignobilis Forsskål, 1775), cá Căng (Terapon jarbua Forsskål, 1775), mã số NVQG-2014/19

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Lê Văn Dân, Ngô Hữu Toàn, Trần Nguyên Ngọc, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Bé, Hồ Văn, Võ Điều, Đức, Lê Minh, Việt, Nguyễn Hồng

QT-DAHUEFSPSII/2012/5.2.6.2.14

Tập huấn/ hội thảo về hội chứng hội chứng hoại tử gan tụy trên tôm nuôi tại vùng đâm phá Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Kiều Thị Huyền

QT-DAFSPSBĐ/SUDA/2012/5.2.3.7

Đào tạo chuyên đề về thú y, bệnh học thủy sản trong nuôi trồng thủy sản cho các cán bộ kỹ thuật của tỉnh, huyện, xã

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Trần Quang Khánh Vân, Võ Đức Nghĩa, Kiều Thị Huyền

QT-DABĐ-HPA/09/2011/ACP

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÓI

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Thị Thu Hà, Kiều Thị Huyền