Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2639-7315

Pig production System of Ethinic Group in Taranariki

Journal of Veterinary and Animal Research, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Sokchea H. (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Lê Đức Ngoan, Borin K.

0866-7144

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng màng chitosan - ferrite từ tính có cấu trúc quang học

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Quốc Thắng

0350-5596

TIME-STAMP INCREMENTAL CHECKPOINTING AND ITS APPLYING FOR AN OPTIMIZATION OF EXECUTION MODEL TO IMPROVE PERFORMANCE OF CAPE

Informatica-Journal of Computing and Informatics, 2018
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Văn Long (Chính), Eric Renault, Hà Viết Hải, Đỗ Xuân Huyền
Liên kết: http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/2244/1191

2234-2192

The use of the semi-empirical method to establish a damping model for tire-soil system

Coupled Systems Mechanics, 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

Structure and property of complexes of group 13 diyl containing subvalent silylone using energy decomposition analysis with natural orbitals for chemical valence

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Dương Tuấn Quang, Hoàng Văn Đức, Huỳnh Thị Phương Loan, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp

2213-3437

Synthesis of CeO2/TiO2 nanotubes and heterogeneous photocatalytic degradation of methylene blue

Journal of Environmental Chemical Engineering, 2018
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Le Thi Thanh Tuyen (Chính), Dao Anh Quang, Tran Thanh Tam Toan, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa, Trần Xuân Mậu, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343718305554

2233-8233

Thinning and drilling laser-assisted hatching in thawed embryo transfer: A randomized controlled trial

Clinical and Experimental Reproductive Medicine, 2018
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Tâm An, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Văn Trung, Lê Đình Dương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành, Alar Aints, Andres Salumets
Liên kết: https://doi.org/10.5653/cerm.2018.45.3.129

1533-029X

Point-of-Care Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in Central Vietnam International Exchange, Needs Assessment, and Spatial Care Paths

Point of Care, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thuan T.B. Duong, Gerald J. Kost (Chính), Amanullah Zadran

2639-7315

Effect of Time, C/N ratio and Molasses Concentration on Saccharomyces Cerevisiae Biomass production

Journal of Veterinary and Animal Research, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Sokchea H (Chính), Phan Thị Hằng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Khieu Borin

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Quantum chemical assessment of structure and bonding in Magnesium hydride complexes with bistriphenylphosphine of group 14 elements[H2Mg-{E(PPh3)2}] (E = C to Pb)

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)