Dữ liệu đề tài

VCNSH2022-01

Nghiên cứu tạo plasmid tái tổ hợp không sử dụng enzyme cắt giới hạn

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử
Người tham gia: Hồ Ngọc Hân (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hoàng Nhi, Lê Hoàng Duy Minh, Nguyễn Lê Quý Bảo

CS-VCNSH

Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi trồng để tạo ra quả thể nấm linh chi dạng sừng hươu (Antler-type Ganoderma lucidum)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Phòng thí nghiệm Tế bào
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm, Lê Thị Tuyết Nhân

CS-DT

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của vi khuẩn lam phân lập từ đất ruộng ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Lĩnh vực: Đa dạng sinh học, Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Tuyết Nhân, Đặng Thanh Long

CS-DTVCNSH 2015-02

Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái VCN-MS15 khi được phối tinh đực Duroc và Landrace ở tỉnh Thừa thiên Huế.

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Thạo, Lê Công Thịnh

CS-DTVCNSH2015-01

Nghiên cứu tình hình nhiễm vi khuẩn Liên cầu lợn type 2 (Streptococcus suis type 2) tại một số lò mổ trên địa bàn Thừa thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân, Lê Quốc Việt, Đặng Thanh Long, Lê Công Thịnh

CS-DT2011-01

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho hai xã Quảng Thành, Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Cảnh, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang

CS-DTDHH 2011-09-02

Nghiên cứu thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước sông, hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Hưng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Thị Tú

CS-DTCơ sở 2009

Bước đầu đánh giá biến động chất lượng nước máy trên tuyến ống Điện Biên Phủ - Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú

CS-DT2009-03

Nghiên cứu xác định điểm quan trắc bụi và tiếng ồn trên một số trục đường giao thông chính của thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Hải, Lê Quang Cảnh, Hồ Ngọc Anh Tuấn