Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của vi khuẩn lam phân lập từ đất ruộng ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Lĩnh vực: Đa dạng sinh học, Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Tuyết Nhân, Đặng Thanh Long

CS-DTƯTCGCN-2016-02

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất trà túi lọc Thanh Minh Trà từ hạt thảo quyết minh, hoa hòe và cỏ ngọt

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Khanh

CS-DT01/2014/UTCGCN, 4/ 2016.

Phan Văn Cư, Nguyễn Văn Khanh, Ứng dụng nano bạc vào việc sản xuất băng gạc y tế có khả năng sát khuẩn và phục hồi vết thương nhanh, Báo cáo tổng kết nghiệm thu đề tài cấp Trung tâm, Mã số:

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Cư (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khanh

CS-DTVCNSH 2015-02

Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái VCN-MS15 khi được phối tinh đực Duroc và Landrace ở tỉnh Thừa thiên Huế.

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm), Lê Công Thịnh

CS-DTVCNSH2015-01

Nghiên cứu tình hình nhiễm vi khuẩn Liên cầu lợn type 2 (Streptococcus suis type 2) tại một số lò mổ trên địa bàn Thừa thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân, Lê Quốc Việt, Đặng Thanh Long, Lê Công Thịnh

CS-DTDHH2014-09-01

Nghiên cứu tác động của một số chất kích kháng thực vật lên khả năng tích lũy asiaticoside trong nuôi cấy huyền phù tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Trịnh Hữu Tấn