Dữ liệu đề tài

CS-DT

Dinh dưỡng thức ăn và quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Văn Dân, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Kiều Thị Huyền, Trần Thị Thúy Hằng, Võ Điều, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ

DHL 2022-TS-10

THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CANXI VÀO THỨC ĂN TRONG ƯƠNG GIỐNG ỐC BƯƠU ĐEN (Pila polita)

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Minh Tuệ (Chủ nhiệm), Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy

162

Ảnh hưởng các loại thức ăn khác nhau lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của rạm (Varuna litterata) tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Phạm Thị Phương Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy

DP-DTTTH.2017.KC.05

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu thân thiện môi trường tại đầm Lập An huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Tôn Thất Chất (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa

DHH2018-02-104

Thử nghiệm sản xuất giống cá Bống bớp (Bostrichthys sinensis, Lacepède, 1801) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Minh Tuệ, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Phương Lan

NN-DAVAS.TĐ.NANO.03/15-18

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nano trong nuôi tôm

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Đức Thành

NN-DTKXNVQG/2014/19

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Dìa (Siganus guttatus) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Nguyên Ngọc, Lê Tiến Hữu

QT-DAGCS15-4009

Assessment of Impacts of and Adaptation toClimate Change in Fisheries and Agriculture in the Coastal area of Thua Thien Hue Province, Vietnam

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hồ Thị Thu Hoài