Dữ liệu đề tài

DHH 2024-02-186

Đánh giá hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng trong thực phẩm của hạt mầm lúa mạch, nếp ngự Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi và nếp than A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Thanh Quỳnh Anh, Võ Thị Thu Hằng, Đào Lê Minh Tuấn, Đoàn Thị Thanh Thảo, Lê Thị Quỳnh Hương

DHH2024-02-SXTN-01

Sản xuất thức ăn tinh dạng viên từ các nguồn phụ phẩm công nông nghiệp sẵn có làm thức ăn cho dê ở tỉnh Thừa Thiên Húe

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân Bả, Hoàng Hữu Tình, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Dương Thị Hương

DHH2024-02-182

Nghiên cứu sử dụng kết hợp vi khuẩn Rhizobium và phân đạm đến các giống đậu tương trên đất cát biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Hoàng Hải Lý, Trần Thị Thu Giang, Hồ Công Hưng

DHH-2024-02-181

Nghiên cứu sự chuyển dịch sinh kế nghề cá đối với các hộ khai thác thuỷ sản tại vùng ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Ngoc Phuoc Duong (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Truyền, Hồ Lê Phi Khanh

DHH2023-02-170

Nghiên cứu khả năng sử dụng cây lục bình (bèo tây) để sản xuất viên nén năng lượng

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Võ Công Anh (Chủ nhiệm), Trần Đức Hạnh, Khương Anh Sơn, Đỗ Thanh Tiến

DHH2023_02_177

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết từ rong bún (Ulva) trong nuôi cấy mô tế bào thực vật

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Dương Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đoàn Quốc Tuấn, Hồ Nhật Phong, Trần Thị Hương Sen, Trần Thị Triêu Hà, Lã Thị Thu Hằng

DHH2020-02-136

QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ KEM NANO BẠC - CURCUMIN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH VIÊM VÚ BÒ

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Thịnh, Võ Văn Quốc Bảo