Dữ liệu đề tài

DHH2020-02-136

QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ KEM NANO BẠC - CURCUMIN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH VIÊM VÚ BÒ

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Thịnh, Võ Văn Quốc Bảo

DHH 2021-02-157

Ứng dụng mô hình không gian (GIS và Viễn thám) để phân tích sự mảnh phân mảnh rừng tự nhiên tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Dương Văn Thành, Hồ Đăng Nguyên, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi

DHH2022-02-160

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo đại học
Người tham gia: Thái Doãn Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Trần Thị Hoàng Đông, Phùng Xuân Linh, Nguyễn Thanh Hùng

DHH2020-02-136

Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Thị Thảo Hiền

DHH2022-02-164

Xác định đa hình gen Leptin và Thyroglobulin trên một số tổ hợp bò lai hướng thịt nuôi ở tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Đinh Văn Dũng, Thân Thị Thanh Trà, Dương Thị Hương, Lê Thị Thu Hằng

DHH

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM VÀ LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG CỦA NÔNG HỘ TRỒNG SEN TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Văn Chung (Chủ nhiệm), Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Huế, Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Lê Việt Linh

DHH2022-02-163

Nghiên cứu đặc điểm thực vật học, sinh thái học và một số biện pháp kỹ thuật canh tác loài Vằng Sẻ tại tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Châu Thị Thanh, Trần Minh Đức, Ngô Tùng Đức, Vũ Tuấn Minh, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Nguyễn Duy Ngọc Tân