Dữ liệu đề tài

DHH

Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm bệnh lý và hiệu quả điều trị bệnh do Ehrlichia canis (E.canis) gây ra ở chó nuôi tại Thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Hoàng Chung, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Nhung, Trương Thị Thu Hiến

DHH

Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin

Lĩnh vực: Các quy trình nano
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Thị Thảo Hiền

DHH2020-02-130-NV

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy bóp bóng trợ thở tự động phục vụ điều trị bệnh nhân hô hấp trong bối cảnh dịch COVID-19

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Lê Đức Thạo, Đỗ Minh Cường, Ngô Xuân Cường, Trần Anh Tuấn

DHH2020-02-137

Bảo tồn và phát triển vền vững quẩn thể Rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Trần Minh Đức (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Phạm Thành, Trần Nam Thắng, Phan Công Sanh, Nguyễn Thị Thương, Hồ Đăng Nguyên

DHH2020-02-147

Nghiên cứu tình hình khô hạn phục vụ đánh giá thoái hóa đất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Ngữ, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Thùy Phương

DHH2020-02-132

Nghiên cứu sự kháng thuốc trừ cỏ dại của cỏ lồng vực ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ nhiệm), Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Tiến Long, Trần Thị Ánh Tuyết

DHH2020-02-143

Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp gây động dục cho trâu cái chậm sinh nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn trâu ở Quảng Nam

Lĩnh vực: Sinh học sinh sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Trần Thị Na, Dương Ngọc Phước, Trần Thị Thu Hồng, Thân Thị Thanh Trà, Lê Trần Hoàn

DHH2019-02-123

Xây dựng bản đồ trực tuyến các nhà vườn truyền thống trên địa bàn thành phố Huế phục vụ công tác quản lý và du lịch

Lĩnh vực: Trắc địa học và bản đồ học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Thùy Hương (Chủ nhiệm), Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Ngọc Tùng, Trần Thị Diệu Hiền

DHH2019-02-127

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo vòi phun ly tâm làm tơi dịch lỏng trong máy sấy phun các sản phẩm dạng bột

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Phạm Xuân Phương (Chủ nhiệm), Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thanh Cường