Dữ liệu đề tài

DHH

Nghiên cứu khả năng xử lý nước nhiễm mặn tại các vùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bằng công nghệ chưng cất màng tiếp xúc trực tiếp (DCMD) ở quy mô phòng thí nghiệm.

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Vệ Quốc Linh (Chủ nhiệm), Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Thanh Cường, Nguyễn Quốc Huy

DHH

Nghiên cứu các biện pháp sinh học quản lý nhện gié hại lúa (Steneotarsonemus spinki Smiley) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Thái Doãn Hùng

DHH

Nghiên cứu các biện pháp sinh học quản lý nhện gié hại lúa (Steneotarsonemus spinki Smiley) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Xuân Phương, Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Giang, Phùng Lan Ngọc, Trần Thị Hoàng Đông (Chủ nhiệm)

DHH2021-02-148

Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất chế phẩm GABA bởi Pediococus acidilactici ở quy mô phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Trần Thanh Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Vân Anh, Võ Thị Thu Hằng, Trần Bảo Khánh, Phan Đỗ Dạ Thảo

DHH2021-02-151

Xác định sự lưu hành và vai trò của Rotavirus trong hội chứng tiêu chảy của bê tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi rút học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phạm Hồng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hoàng Chung, Lê Minh Đức

DHH2021-02-151

Xác định sự lưu hành và vai trò của Rotavirus trong hội chứng tiêu chảy của bê tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi rút học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phạm Hồng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hoàng Chung, Lê Minh Đức

DHH 2021 - 02 - 152

Nghiên cứu giải pháp thương mại hoá sản phẩm nông nghiệp cho hộ dân tộc thiểu số khu vực miền núi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Nguyệt, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen

DHH

Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm bệnh lý và hiệu quả điều trị bệnh do Ehrlichia canis (E.canis) gây ra ở chó nuôi tại Thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Hoàng Chung, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Nhung, Trương Thị Thu Hiến

DHH

Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin

Lĩnh vực: Các quy trình nano
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Thị Thảo Hiền

DHH2020-02-140

Nghiên cứu phân lập và nuôi sinh khối một số loài Copepoda phân bố trong ao nuôi thủy sản làm thức ăn cho ấu trùng cá tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Nguyên Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Anh Tuấn, Võ Đức Nghĩa, Nguyễn Đức Thành, Lê Thị Thu An