Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2012
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 353/QĐ-ĐHNL, ngày 31/8/2012. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Sáng tạo khoa học trẻ của Bộ Giáo dục

2012
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính)

Giải Nhì - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2011
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Sản xuất enzyme NPRC10 tái tổ hợp ở quy mô pilot
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Hoàng Tấn Quảng

Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế

2011
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Đạt giải 3 - Hội nghị KH trẻ toàn Quốc - Số 3443/QĐ-ĐHH-VP, ngày 17/11/2011. Đại học Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Giải thưởng Cố đô lần thứ 2

2011
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính)

Giải B - Giải thưởng Cố Đô Huế về Khoa học và Công nghệ

2011
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu khả năng tích lũy một số hoạt chất sinh học có giá trị từ nuôi cấy tế bào thực vật
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Trần Thị Triêu Hà

TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM

2011
Đơn vị tặng thưởng :
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Hoàng Thị Anh Đào

Ngày sáng tạo Việt nam 2011 (VID2011)

2011
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: “Chế phẩm sinh học Pseudomonas – Giải pháp cho bệnh chết nhanh hồ tiêu” Do Ngân hàng thế giới và Bộ kế hoạch đầu tư tổ chức 15-16/6/2011
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính)

Bằng Khen Trung Ương Đoàn

2011
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Giải 3- Giải thưởng NCKH Trẻ toàn Quốc. Số 296/QĐ-TWĐTN, ngày 10/5/2011. BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Bằng khen Đạt Giải Ba

2010
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2010
Tác giả: Đoàn Ngọc Ái Phương (Chính)

Sinh viên nghiên cứu khoa học

2009
Đơn vị tặng thưởng : Bộ giáo dục và đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Hồ Trọng Phúc (Chính)

Giải Khuyến khích - Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2009
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Xác định biotype rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal)
Tác giả: Trần Đăng Hòa, Trần Thị Lệ, Lê Văn Hai, Trương Thị Diệu Hạnh, Lê Khắc Phúc