Dữ liệu đề tài

CT-2021-01-DHH-02

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử để chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida và P. haemolytica) ở cừu Phan Rang

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Diệu Thể, Nguyễn Xuân Huy, Lê Công Tuấn

CT-2021-01-DHH-01

Nghiên cứu giải trình tự bộ gen ti thể cừu Phan Rang

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Phan Thị Thúy Hằng, Bùi Văn Lợi, Nguyễn Hoàng Tuệ

CT-CB

GIẢI TRÌNH TỰ, LẮP RÁP HỆ GEN PHIÊN MÃ VÀ NHẬN DẠNG GEN CHỊU HẠN Ở CÂY LẠC

Lĩnh vực: Sinh tin học, Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Hoàng Tuệ, Trần Thúy Lan

NN-NCCB106.02-2018.49

Nhận dạng một số gen tham gia vào chu trình chuyển hóa ginsenoside của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và phân tích biểu hiện của chúng.

Lĩnh vực: Sinh tin học, Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Xuân Huy, Trương Thị Phương Lan, Trần Thúy Lan

DHH 2020 – 03 – 136

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của cây lạc (Arachis hypogaea) chuyển gen Chi42 từ Trichoderma asperellum.”

Lĩnh vực: SINH HỌC, Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh, Thực vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phùng Thị Bích Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Xuân Thảo, Lê Thanh Hải

NVQG-2019/DA.18

Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Xuân Huy, Trần Nguyên Ngọc

CT- 2018-DHH-03

Nghiên cứu chế tạo Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Thị Tuyết Nhân, Trần Vinh Phương, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Văn Khanh

CT- 2018-DHH-05

Nghiên cứu chế tạo kháng thể phòng trị bệnh lở loét do vi khuẩn Vibrio sp. gây ra ở cá

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Đặng Thanh Long (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Xuân Huy, Trần Vinh Phương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Lý Thùy Trâm

ĐHH-2016-03-81

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN CỦA GENE IGF2 (Insulin like - growth factor 2) TRONG NHAU THAI CHUỘT (Mus musculus) VÀ NHAU THAI NGƯỜI (Homo sapiens)

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Văn Giang (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Huy, Phạm Quang Chinh, Phạm Thành

QT-DA2015k2a1b7a01068778

Cooperative research consortium between Korea and ASEAN (Association of South-East Asian Nations) countries for the development of strategies to control the swine respiratory diseases

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Park Jin Ho (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Huy (Chủ nhiệm), Suphot Wattanaphansak (Chủ nhiệm), Lee Jhon Hwa, Trần Quốc Dung

QT-DA312037

Development of GM crops producing high-value protein using high expression viral vector

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy, Yang Moon-Sik (Chủ nhiệm), Kwon Tae-Ho (Chủ nhiệm)