Dữ liệu đề tài

DHH2020-02-140

Nghiên cứu phân lập và nuôi sinh khối một số loài Copepoda phân bố trong ao nuôi thủy sản làm thức ăn cho ấu trùng cá tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Nguyên Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Anh Tuấn, Võ Đức Nghĩa, Nguyễn Đức Thành, Lê Thị Thu An

NVQG-2019/DA.18

Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Xuân Huy, Trần Nguyên Ngọc

DHH

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT BARCODE TRONG NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁ CHÌNH HOA (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) Ở THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Kiều Thị Huyền (Chủ nhiệm), Võ Đức Nghĩa, Trần Nguyên Ngọc, Trương Văn Đàn

CS-DTĐHNL-DASXTN2017-01

Sản xuất thử nghiệm giống cá rô đầu vuông tại Viện nghiên cứu phát triển thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Trần Nguyên Ngọc, Lê Tiến Hữu, Nguyễn Đức Thành, Huỳnh Văn Vì, Nguyễn Hải Âu

B2017-DHH-44

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống cá căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Toàn (Chủ nhiệm), Lê Văn Dân, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh

NN-DTKXNVQG/2014/19

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Dìa (Siganus guttatus) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Nguyên Ngọc, Lê Tiến Hữu

CS-DTTTS2016-12

Nghiên cứu ảnh hưởng của bổ sung nguồn cacbon hữu cơ đến chất lượng nước, thành phần biofloc và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Thị Thu An, "Hồ Thị Tùng", Trần Nguyên Ngọc

NN-DTKX19/2014/HĐ-NVQG

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá Vẫu (Caranx ignobilis Forsskål, 1775), cá Căng (Terapon jarbua Forsskål, 1775), mã số NVQG-2014/19

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Lê Văn Dân, Ngô Hữu Toàn, Trần Nguyên Ngọc, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Bé, Hồ Văn, Võ Điều, Đức, Lê Minh, Việt, Nguyễn Hồng