Dữ liệu đề tài

DHH2019-01-149

Tuyển chọn và nuôi thu sinh khối vi tảo bản địa ở miền Trung Việt Nam định hướng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học và thực phẩm dinh dưỡng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lương Quang Đốc (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Trương Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Thị Thu Liên

DHH2019-01-144

Ứng dụng phần mềm COMSOL Multiphysics để mô phỏng cộng hưởng plasmon bề mặt trên cấu hình Kretschmann.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Ngọc Minh (Chủ nhiệm), Lê Quý Thông, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Phước Định

CS-DT

NÂNG CAO TỈ LỆ NHẬN DẠNG HÌNH ẢNH TỰ NHIÊN SỬ DỤNG MÔ HÌNH MẠNG NEURON TÍCH CHẬP KẾT HỢP VỚI MẠNG PERCEPTRON ĐA LỚP

Lĩnh vực: Khoa học máy tính, KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Vương Quang Phước (Chủ nhiệm), Hồ Đức Tâm Linh

DHH-2019-153

Đánh giá khả năng sử dụng cát nội đồng thay thế cát sông truyền thống trong vật liệu bê tông và vữa xây dựng ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Lê Duy Đạt

T.19 - XH - 08

Văn xuôi Lưu Trọng Lư từ góc nhìn văn hóa

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Đặng Thị Ngọc Phượng

CS-DT

Nghiên cứu một số tập tính hoạt động của ong ký sinh Anagyrus lopezi trên rệp sáp bột hồng hại sắn Phenacoccus manihoti

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (Chủ nhiệm), Vũ Thị Minh Phương

CS-DT

Ứng dụng công nghệ GIS và Google Earth để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phường Thuận Thành, thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Nam (TNĐ)

DHH2019-02-126

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bao bì và alginat trong bảo quản củ ném (Allium schoenoprasum)

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Thy Đan Huyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Quốc Sinh, Phan Đỗ Dạ Thảo

CS-DT

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Ca2Al2SiO7 pha tạp nguyên tố đất hiếm và định hướng ứng dụng cho đèn LED

Lĩnh vực: Quang học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Đỗ Thanh Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Nhật, Nguyễn Hữu Thịnh

CS-DT-DTTCNTY2019-83

Ảnh hưởng của các mức protein khác nhau đến khả năng sinh trưởng của chim cút nuôi thịt tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Ngọc Long, Dương Thị Hương, Thân Thị Thanh Trà (Chủ nhiệm)

CS-DT 2019

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chế phẩm Oligochitosan bạc đến vi khuẩn Vibrio sp. phân lập từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hải Yến, Hồ Thị Tùng