Dữ liệu đề tài

DHH2018-01-121

Đánh giá kinh tế sinh thái đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Thị Hường, Thái Nhật Trường, Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Quang Việt

NN-DAKX18KH04

Nghiên cứu tiềm năng, điều kiện và các yêu cầu của chứng chỉ Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC/CoC tại Liên minh HTX tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Chung, Hồ Việt Hoàng

CS-DTTCNTY2018-6

Nghiên cứu chẩn đoán bệnh viêm tử cung oẻ chó bằng kỹ thuật siêu âm

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm)

CS-DTtcnty2018-5

Đánh giá các biến đổi bệnh lý niêm mạc ruột ở gà do cầu trùng gây ra

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh

DHH2018-15-13

Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi sau hầm BIOGAS sử dụng than sinh học.

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Lịch (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khanh, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Quốc Huy, Lê Văn Tuấn

CS-DTTCNTY18-7

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Ngọc Phong (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Trần Thanh Hải, Trần Ngọc Long

CS-DTTLN2018-10

Tìm hiểu kiến thức bản địa trong khai thác, bảo tồn các loại lâm sản ngoài gỗ (thực vật) của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Vĩnh (Chủ nhiệm)

CS-DTTCNTY2018-1

Đánh giá năng suất và chất lượng thịt gà Ri lai ở các tuần tuổi giết mổ khác nhau nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ nhiệm), Dương Thị Hương, Trần Ngọc Long

CS-DT375

Ứng dụng gis và viễn thám phân tích sự biến động sử dụng đất và mật độ dân số thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Bích Ngọc