Dữ liệu đề tài

B2016-DHH-14

Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết thị trường cho một số nông sản chủ yếu của nông hộ ở khu vực Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Đức Tính (Chủ nhiệm), Lê Nữ Minh Phương, Nguyễn Lê Hiệp

ĐHH.2021

Ảnh hưởng của bột cây đay (Hibiscus cannabinus L.) làm từ thân, lá trong khẩu phần ăn đến năng suất, chất lượng và sức đề kháng của lợn thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Bùi Văn Lợi, Hoàng Kim Toản, Phan Bá Thủy, Đoàn Thị Phương Thu

B2021

Nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn vật liệu địa phương tỉnh Quảng Nam làm cốt liệu nhỏ thay thế cát sỏi lòng sông phục vụ sản xuất bê tông và vữa xây dựng

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm), Trần Thị Phương An, Hoàng Hoa Thám, Hồ Trung Thành, Lê Duy Đạt, Nguyễn Thị Lệ Huyền

B

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn tài nguyên và khởi nghiệp ở vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trương Văn Tuyển (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Hoàng Dũng Hà, Trương Quang Dũng, Dương Ngọc Phước, Cao Thị Thuyết, Lê Chí Hùng Cường

CT-2021-01-DHH-02

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử để chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida và P. haemolytica) ở cừu Phan Rang

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Diệu Thể, Nguyễn Xuân Huy, Lê Công Tuấn

B

Nghiên cứu giải pháp khuyến khích giảng viên tham gia hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo trong các trường đại học Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Thị Tuyết Nhung (Chủ nhiệm), Lê Phước Sơn, Nguyễn Hữu Cương, Trần Thị Thu Hương, Ngô Văn Thuyên, Chu Minh Hòa, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Thanh Nam

B2021- DHH-08

Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng của sợi tinh thể quang tử lõi đặc để ứng dụng phát ánh sáng có phổ siêu liên tục

Lĩnh vực: VẬT LÝ, Quang học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Đức, Chu Văn Lanh, Lê Trần Bảo Trân, Thái Doãn Thanh, Trần Quốc Vũ

B2021-DHH-07

Nghiên cứu xây dựng mô hình Chỉ số chất lượng nước (WQI) dựa vào phân tích thống kê đa biến và áp dụng trong quản lý nguồn nước ở khu vực miền Trung

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp (Chủ nhiệm), Hoàng Thái Long, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Việt Hùng

B2021-DHH-10

Thực trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thành lũy Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Quảng (Chủ nhiệm), Mai Văn Được, Nguyễn Chí Ngàn

B2021-DHH-11

Nghiên cứu phương pháp tiếp cận thông minh nhằm nâng cao chất lượng đánh giá ngang hàng trên môi trường học tập trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Lê Thanh Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Anh Phương, Hà Viết Hải, Nguyễn Thế Dũng, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thị Hương Giang