Dữ liệu đề tài

B

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật làm tăng hàm lượng asiaticoside và hoạt tính chống oxi hóa trong cây rau má Huế (Centenlla asiatica L.) và chế biến thực phẩm chức năng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Hải Lý (Chủ nhiệm)

B2020-DHH-06

Các tương tác quang trong chấm lượng tử bán dẫn dạng ellipsoid

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Thị Ngọc Bảo (Chủ nhiệm), Đinh Như Thảo, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Lê Thị Diệu Hiền, Lê Phước Định, Dương Đình Phước

B2020-DHH-08

Đánh giá hiện trạng quần thể và đa dạng di truyền của các loài nhông cát giống Leiolepis Cuvier, 1829 (Reptilia) ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Ngô Văn Bình (Chủ nhiệm)

B2020-DHH-18

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý bùn thải của ao nuôi tôm chân trắng công nghiệp tại Thừa Thiên Huế bằng công nghệ biogas có bổ sung các chủng vi sinh vật có trong chất thải

Lĩnh vực: Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Quang Lịch (Chủ nhiệm), Trương Văn Đàn, Lê Công Tuấn, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Quốc Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Mai Anh, Tề Minh Sơn, Lê Thị Nhật Anh

Cấp Bộ

Nghiên cứu đa dạng di truyền và liên kết quần thể trên cá Chình Hoa (Anguilla marmorata) tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đức Thành, Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thúy Hằng (ts)

B2020-DHH-16

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chất trong kiểm nghiệm dược phẩm đa thành phần bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis kết hợp chemometrics

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thúc Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Ái Mỹ, Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hồ Xuân Anh Vũ, Tăng Thị Tuyền

DHH2020-02-145

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP tại tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Trọng Dũng

B2020-DHH-04

Thơ Việt Nam đương đại đầu thế kỷ XXI nhìn từ Lý thuyết Phê bình huyền thoại

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Thị Cẩm Vân

B

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu cho người dân các cấp xã, huyện và tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Minh Tâm (Chủ nhiệm), Trần Anh Tuấn, Hoàng Công Tín, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Thị Hòa, Trần Anh Hùng, Lê Hồ Thị Quỳnh Anh

B2019-DHH-11

Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu véc tơ không trơn có ràng buộc

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phan Nhật Tĩnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đắc Liêm, Nguyễn Văn Sơn, Lê Anh Tuấn, Mai Thị Lệ