Dữ liệu đề tài

B2016-DHH-29NV

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển CNSH ở miền Trung và Tây nguyên

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Hoàn, Nguyễn Chí Bảo, Phan Minh Huấn, Nguyễn Khắc Thông

B2016-2017 - DHH 23

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết các dân tộc thiểu số Trung bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Mạnh Hà

B.2016-ĐHH 24

Phát triển năng lực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975 ở trường trung học phổ thông miền núi khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm), Trần Thị Hải Lê, Đặng Thị Thùy Dương

B2016-DHH-01

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm ngao dầu (Meretrix meretrix) ở khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Người tham gia: Trần Vinh Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Nguyễn Quang Lịch, Hoàng Đình Trung, Hồ Văn Bé, Nguyễn Văn Huy

B2016-DHH-18

Nghiên cứu và ứng dụng “Internet-of-Things” theo hướng tiếp cận Web ngữ nghĩa trong quan trắc và dự báo môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Lê Mạnh Thạnh, Đường Văn Hiếu, Nguyễn Văn Trung, Trần Nguyên Phong, Nguyễn Thanh Nam

B99-07-51

Tiến trình và giải pháp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Khoát

2014-07-12

Đối chiếu từ xưng hô tiếng Nga với tiếng Việt về bình diện ngôn ngữ và văn hóa trong các chủ điểm du lịch thường gặp

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Thái Thị Ánh Chi

B2014-DHH-118

Nghiên cứu nhân giống và trồng Bời lời đỏ (Litsea glutinosa L.) ở tỉnh Gia Lai.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Cường (Chủ nhiệm), Đặng Thái Dương, Dương Viết Tình, Lê Quang Vĩnh, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Văn Vũ

B2014-DHH-119

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xáo tam phân Khánh Hòa tại các tỉnh phía Bắc Trung Bộ làm dược liệu

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Nam Thắng (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Trần Minh Đức, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hợi